0
Košík

Složení: retikulární kyselina hyaluronová, sterilní fyziologický roztok.

Opéra V je sterilní, injekční, apyrogenní, resorpční prostředek na základě retikulární kyseliny hyaluronové, získané z bakterií Streptococcus equi, zaručující maximální stabilitu a trvanlivost efektu kyseliny hyaluronové v kožní tkáni. Každá krabička obsahuje jednu přeplněnou injekční stříkačku s roztokem o objemu 10 ml a návod k použití. Na dně krabičky se nachází dva štítky s číslem šarže. Jeden z těchto štítků přidejte do složky pacienta a druhý předejte pacientovi kvůli zajištění dohledatelnosti. Opéra 5 pomáhá pozvednout a zvýraznit různé části těla a tím dosáhnout výrazných kontur.

Účinky:

  • Obnovuje ztracený objem tělesných partií
  • Vytváří a formuje kontury těla
  • Vylepšuje vzhled hýždí
  • Koriguje tělesné deformity

Vylučovací kritéria:

Tento přípravek nesmí byt podáván:

– pacientům s autoimunitním onemocněním v anamnéze nebo procházejícím imunoterapií,

– pacientům, u nichž je známa přecitlivost na kyselinu hyaluronovou,

– pacientům, kterým byla v místě aplikace dříve aplikována trvalá výplň,

– těhotným nebo kojícím ženám,

– pacientům mladším 18 let.

Pacienti na antikoagulační léčbě nebo pacienti, kteří dostávají inhibitory agregace trombocytů (např. kyselinu acetylsalicylovou), by tímto prostředkem neměli být ošetřeni bez konzultace s jejich lékařem. Prostředek nesmí být používán v místech s projevy kožních, zánětlivých a/nebo infekčních procesů (např. akné, opar atp.). Prostředek nesmí být používán ve spojení s laserovou terapií, chemickým peelingem či dermabrazí.

Opatření pro použití:
Tento prostředek smí podávat pouze lékař, který je důkladně obeznámen s aplikací intradermálních injekcí pro estetické účely. Na citlivou pokožku lze předem aplikovat lokální anestetikum v podobě náplasti nebo krému. Injekční stříkačku a zbývající prostředek vyhoďte po použití do speciální nádoby.

Nežádoucí vedlejší účinky:

Lékař musí informovat pacienta o potenciálních nežádoucích účincích a/nebo inkompatibilitách, ke kterým může v souvislosti s implantací tohoto prostředku dojít a které se mohou projevit okamžitě nebo se zpožděním.

Ve spojitosti s tímto prostředkem nebo podobnými produkty byly pozorovány následující příhody a reakce:

– krvácení během aplikace injekcí nebo po ní,

– erytém bez otoku, který odezní během jednoho týdne, v krajních případech do 2 měsíců,

– přecitlivělost na hyaluronát sodný,

– hematom,

– indurace nebo noduly v místě vpichu,

– zánět, který může být doprovázen svěděním a citlivostí na tlak až po dobu jednoho týdne po injekci,

– bolest během podávání injekce,

– přechodná bolest nebo diskolorace v místě vpichu.

Pacienti musí o všech zánětlivých reakcích, které přetrvávají déle než týden, nebo o jiných vedlejších účincích, které se u nich projeví, co nejdříve informovat svého lékaře. Lékař musí tyto vedlejší účinky řádně ošetřit. Veškeré další nežádoucí vedlejší účinky, které se objeví ve spojitosti s injikcí prostředku, je nutné ohlásit distributorovi a/nebo výrobci.

Jak dlouho trvá efekt ? Efekt ošetření může přetrvat 12 až 24 měsíců. Nicméně výsledek závisí na věku, životním stylu a typu kůže pacienta.

Varování:
Před použitím ověřte neporušenost injekční stříkačky a datum expirace. Nepoužívejte injekční stříkačky s otevřenou nebo posunutou krytkou na špičce v ochranném obalu. Kvalitu a sterilitu lze zaručit pouze u injekční stříkačky zabalené v původním obalu. Opakované použití prostředku je spojeno s rizikem vzniku infekce u pacientů nebo uživatelů. Nejsou k dispozici žádné klinické údaje (ohledně účinnosti a tolerance) o injikování prostředku do míst, která již byla ošetřena jiným vyplňujícím produktem. Neinjikujte do krevních cév, kostí, šlach, vazů, nervů ani svalů. Neinjikujte prostředek do név. K injikování tohoto produktu nepoužívejte žádný automatizovaný injekční systém. Aby nedošlo k pohybu produktu, je třeba pacienta upozornit, aby místo ošetření po dobu několika dní po injikci nemasíroval. Hyaluronát sodný a kvartérní amonné sloučeniny jako roztoky benzalkoniumchloridu nejsou zcela kompatibilní. Proto by tento prostředek nikdy neměl přijít do kontaktu s těmito látkami ani chirurgickými nástroji, které byly v kontaktu s těmito látkami.

Skladováni:
Prostředek je třeba skladovat pří teplotě 2-25 C (36-77F) na suchém místě a v originálním balení. Je třeba chránit před světlem, teplem a mrazem. Manipulujte s produktem opatrně.

Cena za 6 a víc kusů: 2700, Kč

Množství

1 až 5, 6 a víc

× Máte dotaz?