0
Košík

Vrácení zboži a reklamace

I když je procento vrácení zboží mizivé, je dobré vědět, že u nás máte
stejnou záruku jako v kamenném obchodě. Je v našem zájmu vše vyřešit co
nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle
než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

ZÁRUKA

Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží
stejně jako v kamenném obchodě. U zboží s uvedenou dobou použitelnosti
pak po stanovenou dobu použitelnosti. Neodpovídáme za opotřebení zboží
jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za
vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitého zboží
neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které
mělo použité zboží při převzetí vámi.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POVAHY ZBOŽÍ A NEVHODNÉHO
ZPŮSOBU UŽITÍ

ALfa24.eu nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným
výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým
poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku,
užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu
ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto
případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno
jako způsobení vady kupujícím.

REKLAMACE A JEJÍ PRŮBĚH

Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo poštou. K tomu, abychom mohli
reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží
zakoupil u ALfa24.eu (postačí i číslo objednávky nebo doklad
o zaplácení).

Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí
reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě
zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nepřevzato.

Formulář pro vrácení zboží je volně

ke stažení ZDE

V případě, že vyplňujete formulář bez pomoci našeho personálu,
nezapomeňte uvést, v čem spatřujete vadu zboží nebo jak se vada
projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

Berte, prosím, na vědomí, že použité kosmetické přípravky bez zjevné
závady není možné z hygienických důvodů vracet.

× Máte dotaz?