0
Košík

Indikace pro použití:
Vzhledem k biochemickým a viskoelastickým vlastnostem má preparát PLINEST hair hydratační a trofický účinek. Preparát se používá hlavně ke zlepšení turgoru, pružnosti a tonusu pleti. V rámci protokolu o postupech, zvolených lékařem individuálně pro pacienta, tento preparát také pomáhá vyhladit strie a kontury atrofických jizev.

Složení:
Každá ampule obsahuje 2 ml izotonického gelu, jehož složení je: polynukleotidy 7,5 mg/ml, voda pro injekci, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnan sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnan sodný.

Aplikační technika:
PLINEST hair Intradermální preparát, který se aplikuje s pomocí tenké jehly (obvykle 30 G). Díky širokému spektru účinku a snadnosti manipulace lze lék použít na jakoukoli část pokožky – vlasová část hlavy, čelo, oblouková část obočí, lícní kosti, oblast očí, obličej, krk, dekolt, břicho, hýždě, boky atd. V závislosti na posouzení lékaře mohou být použity různé techniky aplikace: lineární, mikropapulární, mřížková (se zasíťováním), vějířová nebo smíšená.
PLINETS hair může být také aplikován neinvazivními metodami (iontoforéza, elektroporace, hydro-elektroforéza atd.). V těchto případech je nutné před zavedením preparátu dezinfikovat ošetřenou oblast alkoholem nebo jiným antiseptikem a poté dezinfekční prostředek opláchnout sterilním fyziologickým roztokem. Pro lepší rozložení preparátu v tkáni lehce masírujte pokožku v místě vpichu injekcí. Během procedury se doporučuje vyměnit jehlu, což pomáhá snížit nepohodlí pacienta. Doporučuje se provádět program procedur individuálně vybraný podle stavu pokožky a potřeb pacienta.

Nežádoucí účinky:
Použití preparátu PLINEST hair se nedoporučuje u pacientů se zjištěnou přecitlivělostí na složky preparátu nebo s alergií na přípravky rybího původu. U pacientů s autoimunitními chorobami, u těhotných a kojících žen a také u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje používat preparát PLINEST hair kvůli nedostatku klinických údajů o jeho použití.

Bezpečnostní opatření:
Preparát není určen k použití, pokud se neaplikuje intradermálně. Postupujte podle pokynů předepsaných pro intradermální injekci. PLINEST hair by neměl být injikován do anatomických zón se známkami infekce nebo zánětlivého procesu. Nepoužívat u pacientů se zjištěnou přecitlivělostí na složky preparátu. Před zahájením procedury je nutné shromáždit podrobnou anamnézu. V případě, že pacient předtím podstoupil zákroky pomocí výplní se ujistěte, že je fyziologický stav pokožky zcela obnoven. Pacient by měl minimalizovat působení  intenzivního slunečního světla nebo extrémního chladu v oblasti injikce alespoň do doby, než se papuly úplně absorbují. Stejně jako u jiných trans-dermálních injikcí je intradermální aplikace preparátu spojena s rizikem infekce. Z tohoto hlediska se doporučuje pokožku důkladně opláchnout a dezinfikovat.

Vedlejší účinky:
Mechanické působení jehly může způsobit malou akumulaci krve. Papuly, které se vytvořily v místě vpichu, zpravidla zmizí po krátké době (několik hodin) po zákroku. V závislosti na subjektivních charakteristikách pacienta, ošetřovaných oblastech pokožky (například krku nebo oblasti kolem očí) a použitém způsobu aplikace preparátu, může dojít k vymizení papul v delším čase a mohou být viditelné ještě několik dní. V ošetřené oblastí se zřídka vyskytují kožní reakce charakteristické pro místa vpichu, jako je otok, erytém a pocit tepla nebo bolesti. V případě výskytu obvykle dochází k jejích vymizení spontánně, několik hodin po injikci. Chcete-li urychlit odstranění procesu podráždění, naneste na ošetřovanou oblast pokožky led. Pokud příznaky přetrvají, vyhledejte lékaře.
Lékař musí zabezpečit, aby ho pacienti informovali o možných nežádoucích reakcích, které se mohou objevit po zákroku, aby poskytl odpovídající pomoc. Při provádění procedury s aplikací preparátu se mohou objevit příznaky zánětu, včetně kombinace erytému s bolestí na dotek a zatvrdnutí v místě vpichu. Tyto reakce mohou začít  v krátké době nebo po 2-6 týdnech. V případě nevysvětlitelné zánětlivé reakce by měla být vyloučena infekce. A pokud je zjištěná, měla by být provedena odpovídající léčba, jelikož infekce při nedostatečné léčbě může vést ke komplikacím.
V případě práce s pacienty, kteří dříve měli klinicky významné reakce na přípravky určené k intradermálnímu podání, je třeba při rozhodnutí o opětovném poddání preparátu vzít v úvahu příčinu a závažnost dříve se vyskytujících reakcí.

Zvláštní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte produkt, je-li obal poškozen. Nepoužívejte preparát po uplynutí spotřební lhůty, vyznačené na obalu. Spotřební lhůta se vztahuje na zabalený produkt a předpokládá dodržování správných skladovacích podmínek.
Nemíchejte PLINEST hair s jinými preparáty. Preparát použijte ihned po otevření balení. Možné zbytky je třeba zlikvidovat. Preparát je jednorázový, opakovaně nesterilizujte. Po použití nevyhazujte do běžných odpadových nádob – prosíme chraňte životní prostředí. Likvidace odpadu by měla být prováděna v souladu s veřejnou lékařskou praxí a příslušnými předpisy. Aplikaci preparátu PLINEST hair mohou provádět pouze odborníci na základě povolení a v souladu s místní legislativou.

Podmínky skladování
Uchovávejte preparát na uzavřeném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, při pokojové teplotě (0 až 40°).

Balení:
Předem sestavená, předplněná skleněná injekční stříkačka s obsahem 2 ml roztoku, návod k použití a dvě sterilní jehly 30G. Roztok obsažený v ampuli je sterilní a bez pyrogenů. Vnější povrch stříkačky není sterilní.

Sestava stříkačky:
Předplněná injekční stříkačka je připravena k použití. Stačí odstranit víčko a připojit jehlu k hrotu Luera (Luer lock tip). Pro zajištění správné montáže zatlačte jehlu při vynaložení určité síly a současně ji přišroubujte na hrot Luera (Luer lock tip). Je důležité řádně sestavit stříkačku s jehlou. Nesprávná montáž může způsobit během aplikace oddělení jehly od stříkačky.

Balení

1 až 5, 6 a víc

× Máte dotaz?