0
Košík

Indikace pro použití:
Díky svému přirozenému hydratačnímu účinku zlepšuje preparát IALEST trofismus a strukturu pokožky, což se projevuje výrazným zvýšením turgoru a pružnosti pokožky. Jeho použití pomáhá vyhladit kontury jizev, zapadlých pod úroveň pokožky (jizvy z akné a planých neštovic).

Složení:
Každá ampule obsahuje 2 ml izotonického gelu, jehož složení je: sodná sůl kyseliny hyaluronové(20mg/ml), chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnan sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnan sodný, voda pro injekci.

Aplikační technika:
Po dezinfekci ošetřované oblasti pokožky injikujte preparát IALEST do povrchové vrstvy dermis pomocí tenké jehly 30G. V závislosti na posouzení lékaře mohou být použity různé techniky aplikace – lineární, mikropapulární, mřížková (sezasíťováním), vějířová nebo smíšená.
IALEST může být také aplikován neinvazivními metodami (iontoforéza, elektroporace, hydroelektroforéza atd.). V těchto případech je nutné před zavedením preparátu dezinfikovat ošetřenou oblast lihem nebo jiným antiseptikem a poté dezinfekční prostředek opláchnout sterilním fyziologickým roztokem.
Pro lepší rozložení preparátu v tkáni lehce masírujte pokožku v místě vpichu injekce. Během procedury se doporučuje vyměnit jehlu, což pomáhá snížit nepohodlí pacienta.
Doporučuje se provádět program procedur, individuálně vybraný podle stavu pokožky a potřeb pacienta.

Nežádoucí účinky:
Použití preparátu se nedoporučuje u pacientů se zjištěnou přecitlivělostí na složky preparátu. U pacientů s autoimunitními chorobami, u těhotných a kojících žen a také u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje používat preparát IALEST kvůli nedostatku klinických údajů o jeho použití.

Bezpečnostní opatření:
Preparát není určen k použití, pokud se neaplikuje intradermálně. Postupujte podle pokynů předepsaných pro intradermální injikci. Preparát IALEST by neměl být injikován do anatomických zón se známkami infekce, dermatitid nebo zánětlivého procesu. Stejně jako u jiných transdermálních injikcí je intradermální podávání látky spojeno s rizikem infekce. Z tohoto hlediska se doporučuje ošetřenou oblast pokožky důkladně opláchnout a dezinfikovat.. Před zahájením procedury je nutné shromáždit podrobnou anamnézu. V případě, že pacient předtím podstoupil zákroky pomocí výplní se ujistěte, že je fyziologický stav pokožky zcela obnoven. Pacient by měl v oblasti injikce minimalizovat působení intenzivního slunečního světla nebo extrémního chladu, alespoň do doby, než se papuly úplně absorbují.

Vedlejší účinky:
Mechanické působení může způsobit malou akumulaci krve. Papuly, které se vytvořily v místě vpichu, zpravidla zmizí po krátké době (několik hodin) po zákroku. V závislosti na subjektivních charakteristikách pacienta, ošetřovaných oblastech pokožky (například krku nebo oblasti kolem očí) a použitém způsobu aplikace preparátu může dojít k vymizení papul v delším čase a mohou být viditelné ještě několik dní. V ošetřené oblasti se zřídka vyskytují kožní reakce charakteristické pro místa vpichu, jako je otok, erytém a pocit tepla nebo bolesti. V případě výskytu obvykle dochází k jejich vymizení spontánně, několik hodin po injikci. Chcete-li urychlit proces odstranění podráždění, naneste na ošetřovanou oblast pokožky led. Pokud příznaky přetrvají, vyhledejte lékaře.
Lékař se musí ubezpečit, že ho pacienti budou informovat o možných nežádoucích reakcích, které se mohou objevit po zákroku, aby poskytl odpovídající pomoc. Při provádění procedury s aplikací preparátu se mohou objevit příznaky zánětu včetně kombinace erytému s bolestí, bolestivostí na dotek a zatvrdnutí v místě vpichu. Tyto reakce mohou začít v krátké době po injekci nebo po 2-6 týdnech. V případě nevysvětlitelné zánětlivé reakce by měla být vyloučena infekce. A pokud je zjištěna, měla by být provedena odpovídající léčba, jelikož infekce při nedostatečné léčbě může vést ke komplikacím.
V případě práce s pacienty, kteří dříve měli klinicky významné reakce na přípravky určené k intradermálnímu podání, je třeba při rozhodnutí o opětovném podání preparátu  vzít v úvahu příčinu a závažnost dříve se vyskytujících reakcí.

Zvláštní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte produkt, je-li obal poškozen. Nepoužívejte preparát po uplynutí spotřební lhůty, vyznačené na obalu. Spotřební lhůta se vztahuje na zabalený produkt a předpokládá dodržování správných skladovacích podmínek.
Nemíchejte IALEST s jinými preparáty. Preparát použijte ihned po otevření balení. Možné zbytky je třeba zlikvidovat. Preparát je jednorázový, opakovaně nesterilizujte. Po použití nevyhazujte do běžných odpadových nádob – chraňte prosím životní prostředí. Likvidace odpadu by měla být prováděna v souladu s veřejnou lékařskou praxí a příslušnými předpisy. Aplikaci preparátu IALEST mohou provádět pouze odborníci na základě povolení a v souladu s místní legislativou.

Interakce s jinými léky:
Vzhledem k tomu, že se sodná sůl kyseliny hyaluronové může vysrážet při interakci s kvartérními amoniovými solemi, je třeba se vyhnout současnému použití IALEST s přípravky obsahujícími tyto látky. IALEST lze použít současně s lokálními anestetiky obsahujícími lidokain.

Balení:
Předem sestavená, předplněná skleněná injekční stříkačka, obsahující 2 ml roztoku, dvě sterilní jehly 30G a návod k použití. Roztok obsažený v ampuli je sterilní a bez pyrogenů. Vnější povrch stříkačky není sterilní.

Sestava stříkačky:
Předplněná injekční stříkačka je připravena k použití. Stačí odstranit víčko a připojit jehlu k hrotu Luera (Luer lock tip). Pro zajištění správné montáže zatlačte jehlu při vynaložení určité síly a současně ji přišroubujte na hrot Luera (Luer lock tip). Je důležité řádné sestavit stříkačku s jehlou. Nesprávná montáž může způsobit během aplikace oddělení jehly od stříkačky.


Hmotnost 0,02 kg
Množství

1 až 5, 6 a víc

× Máte dotaz?