0
Košík

Indikace pro použití:
Vzhledem k biochemickým a visokoelastickým vlastnostem má preparát PLINEST hydratační a trofický účinek. Preparát se používá hlavně ke zlepšení turgoru, pružnosti a tonusu pleti. V rámci protokolu o postupech, zvolených lékařem individuálně pro pacienta, pomáhá tento preparát také vyhladit strie a kontury atrofických jizev.

Složení:
Každá ampule obsahuje 2 ml izotonického gelu.

Složení gelu: polynukleotidy 20 mg/ml, voda pro injekci, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnan sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnan sodný.

Aplikační technika:
PLINEST Intradermální preparát se aplikuje s pomocí tenké jehly (obvykle 30 G). Díky širokému spektru účinku a snadnosti manipulace jej lze použít na jakoukoli část pokožky – vlasová část hlavy, čelo, oblouková část obočí, lícní kosti, oblast očí, obličej, krk, dekolt, břicho, hýždě, boky atd. V závislosti na posouzení lékaře mohou být použity různé techniky aplikace: lineární, mikropapulární, mřížková (se zasíťováním), vějířová nebo smíšená.
PLINEST může být také aplikován neinvazivními metodami (iontoforéza, elektroporace, hydro-elektroforéza atd.). V těchto případech je nutné před zavedením preparátu dezinfikovat ošetřenou oblast alkoholem nebo jiným antiseptikem a poté dezinfekční prostředek opláchnout sterilním fyziologickým roztokem.
Pro lepší rozložení preparátu v tkáni lehce masírujte pokožku v místě vpichu injekce. Během procedury se doporučuje vyměnit jehlu, což pomáhá snížit nepohodlí pacienta. Doporučuje se provádět program procedur, individuálně vybraný podle stavu pokožky a potřeb pacienta.

Nežádoucí účinky:
Použití preparátu PLINEST se nedoporučuje u pacientů se zjištěnou přecitlivělostí na složky preparátu nebo s alergií na přípravky rybího původu. U pacientů s autoimunitními chorobami, u těhotných a kojících žen a také u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje používat preparát PLINEST kvůli nedostatku klinických údajů o jeho použití.

Bezpečnostní opatření:
Preparát není určen k použití, pokud se neaplikuje intradermálně. Postupujte podle pokynů předepsaných pro intradermální injikci. Preparát PLINEST by neměl být injikován do pokožky se známkami infekce nebo zánětlivého procesu. Před zahájením procedury je nutné shromáždit podrobnou anamnézu. V případě, že pacient předtím podstoupil zákroky pomocí výplní se ujistěte, že je fyziologický stav pokožky zcela obnoven. Pacient by měl minimalizovat působení intenzivního slunečního světla nebo extrémního chladu v oblasti injikce alespoň do doby, než se papuly úplně absorbují. Stejně jako u jiných trans-dermálních injikcí je intradermální aplikace preparátu PLINEST spojena s rizikem infekce. Z tohoto hlediska se doporučuje pokožku důkladně opláchnout a dezinfikovat.

Vedlejší účinky:
Mechanické působení jehly může způsobit malou akumulaci krve. Papuly, které se vytvořily v místě vpichu, zpravidla zmizí po krátké době (několik hodin) po zákroku. V závislosti na subjektivních charakteristikách pacienta, ošetřovaných oblastech pokožky (například krku nebo oblasti kolem očí) a použitém způsobu aplikace preparátu, může dojít k vymizení papul v delším čase a mohou být viditelné ještě několik dní. V ošetřené oblasti se zřídka vyskytují kožní reakce charakteristické pro místa vpichu, jako je otok, erytém a pocit tepla nebo bolesti. V případě výskytu obvykle dochází k jejích vymizení spontánně, několik hodin po injikci. Chcete-li urychlit odstranění procesu podráždění, naneste na ošetřovanou oblast pokožky led. Pokud příznaky přetrvají, vyhledejte lékaře.
Lékař musí zabezpečit, aby ho pacienti informovali o možných nežádoucích reakcích, které se mohou objevit po zákroku, aby poskytl odpovídající pomoc. Při provádění procedury s aplikací preparátu se mohou objevit příznaky zánětu, včetně kombinace erytému s bolestí na dotek a zatvrdnutí v místě vpichu. Tyto reakce mohou začít  v krátké době nebo po 2-6 týdnech. V případě nevysvětlitelné zánětlivé reakce by měla být vyloučena infekce. A pokud je zjištěna, měla by být provedena odpovídající léčba, jelikož infekce při nedostatečné léčbě může vést ke komplikacím.
V případě práce s pacienty, kteří dříve měli klinicky významné reakce na přípravky určené k intradermálnímu podání, je třeba při rozhodnutí o opětovném podání preparátu vzít v úvahu příčinu a závažnost dříve se vyskytujících reakcí.

Zvláštní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte produkt, je-li obal poškozen. Nepoužívejte preparát po uplynutí spotřební lhůty, vyznačené na obalu. Spotřební lhůta se vztahuje na zabalený produkt a předpokládá dodržování správných skladovacích podmínek.
Nemíchejte PLINEST s jinými preparáty. Preparát použijte ihned po otevření balení. Možné zbytky je třeba zlikvidovat. Preparát je jednorázový, opakovaně nesterilizujte. Po použití nevyhazujte do běžných odpadových nádob – chraňte prosím životní prostředí. Likvidace odpadu by měla být prováděna v souladu s veřejnou lékařskou praxí a příslušnými předpisy. Aplikaci preparátu PLINEST  mohou provádět pouze odborníci na základě povolení a v souladu s místní legislativou.

Balení:
Předem sestavená, předplněná skleněná injekční stříkačka s obsahem 2 ml roztoku, dále návod k použití a dvě sterilní jehly 30G. Roztok obsažený v ampuli je sterilní a bez pyrogenů. Vnější povrch stříkačky není sterilní.

Sestava stříkačky:
Předplněná injekční stříkačka je připravena k použití. Stačí odstranit víčko a připojit jehlu k hrotu Luera (Luer lock tip). Pro zajištění správné montáže zatlačte jehlu při vynaložení určité síly a současně ji přišroubujte na hrot Luera (Luer lock tip). Je důležité řádně sestavit stříkačku s jehlou. Nesprávná montáž může způsobit během aplikace oddělení jehly od stříkačky.

Hmotnost 0,02 kg
Množství

1 až 5, 6 a víc

× Máte dotaz?